İdari Kadro

İdari Personele
Yüksekokul Sekreteri Cevat ERKEN
Sekreter

Sultan ÇAKMAK

Hülya BAŞKAN

Elif CANARSLAN

Öğrenci İşleri ve Not İşleri

Göksel DEMİR

Bilgen TURAN

Çiğdem ÖZTOP

 

Tahakkuk

Caner AYDIN

 

Satınalma-Ayniyat

Ayşe Dudu MALAŞ

Aslı BALKI

 

Fotokopi ve Teknik Servis

Haydar SELVİ

Burak YILDIRIM

Ayşe BARUT

 

Okuma Odası Mine YAVUZSOY