Yapı Ressamlığı Programı

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü

Yapı Ressamlığı Programı

Yapı Ressamlığı Programı 2 yıllık bir programdır. Ayrıca 1 yıl Temel Türkçe Hazırlık Sınıfı vardır (2+1=3 yıl).
Programın amacı, yapı projelerinin bilgisayar ortamında hazırlanmasında mimar ve mühendis grubuna yardımcı olabilecek ve maket yapabilecek teknik elemanlar yetiştirmektir. Bu bölümde öğrenciler bilgisayar ortamında yapı projelerini çizebilen ve maket yapabilen teknik elemanlar olarak yetiştirilirler. Öğrenciler eğitim çalışmalarını çizim atölyelerinde görsel ve teknolojik malzemeler kullanarak yapmaktadırlar. Projelerini bilgisayar donanımlı laboratuarlarda çizim programlarını kullanarak hazırlamaktadırlar. Bu programdan mezun olan öğrenciler, yapı işleri ile ilgili devlet dairelerinde ya da serbest mühendislik-mimarlık bürolarında yapı ressamı olarak çalışabilirler.

  • Bölüm kontenjanı 11 öğrencidir.
  • YGS'den taban puanı (minimum 120 puan) alan öğrenciler Yapı Ressamlığı Önlisans Programına kayıt yaptırmaya hak kazanır. Başvuranlar arasında en yüksek puanlı 11 öğrenci ÖSYM tarafından programa yerleştirilir.
  • Temel Türkçe Hazırlık Sınıfı Muafiyet sınavını geçen öğrenciler 1. sınıftan başlamaya hak kazanırlar.
  • Öğrenciler mezun olmak için en az 120 kredi (AKTS) karşılığı ders almak ve minimum 2.0 ortalamayı tutturmak zorundadır.
  • 30 iş günü staj yapma zorunluluğu vardır.