Seramik Sanatları Anasanat Dalı

 

Uygulamalı Güzel Sanatlar Bölümü

Seramik Sanatları Anasanat Dalı

Seramik Lisans Programı 4 yıllık bir programdır. Ayrıca 1 yıl Temel Türkçe Hazırlık Sınıfı vardır (4+1=5 yıl).
Programın amacı işitme engelli öğrencilerimize tasarımcı kişilik ve üretme alışkanlıkları kazandırarak onların topluma üretken bireyler olarak katılmalarını sağlamaktır.
Eğitim, alçı, çamur, döküm, sırlama, dekor, çamur ve sır hazırlama atölyelerinde, teknoloji laboratuarında ve fırın odasında, görsel ve teknolojik malzemelerle desteklenerek uygulamalı olarak verilmektedir.

  • YGS'den taban puanı (minimum 120 puan) alan öğrenciler Seramik Lisans Programına önkayıt yaptırarak özel yetenek sınavına girer.
  • Bölüm kontenjanı 11 öğrencidir.
  • Sınavı kazanan öğrenciler kontenjan dahilinde programa kesin kayıt yaptırmaya hak kazanırlar.
  • Temel Türkçe Hazırlık Sınıfı Muafiyet sınavını geçen öğrenciler 1. sınıftan başlamaya hak kazanırlar.
  • Öğrenciler mezun olmak için en az 240 kredi (AKTS) karşılığı ders almak ve minimum 2.0 ortalamayı tutturmak zorundadır.
  • 40 iş günü staj yapma zorunluluğu vardır.