ÖN KAYIT VE YETENEK SINAVI DUYURUSU

Üniversitemiz Engelliler Entegre Yüksekokuluna 2016-2017 öğretim yılı için aşağıda belirtilen sayıda ve koşullarda öğrenci alınacaktır.
 
         Program                                          Kontenjan
Grafik Lisans Programı                                   11
Seramik Lisans Programı                                11
 
         Ön Kayıt Tarihi ve Yeri
Ön kayıtlar 25-27 Temmuz 2016 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu Yunus Emre Kampüsü-ESKİŞEHİR adresinde yapılacaktır.
 
Yetenek Sınavları
28-29 Temmuz 2016 tarihinde yapılacaktır.
 
         Ön Kayıt Koşulları,
·         Her iki kulakta sensorineural işitme kaybı olmak ve iyi işiten kulakta en az 50 desibel işitme kaybı olmak.
·         Ön kayıt yaptırabilmek için lise veya dengi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak ve 2016 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puan türlerinin en az birinden 100.000 ve daha fazla puan almış olmak.
·         Merkezi yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar da ön kayıt yaptırabilir.
·         Adayların orta öğretim başarı puanları Yüksekokulumuz tarafından ÖSYM’den temin edilecektir. (Orta öğretim başarı puanı diploma notu değildir.)
·         Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin nedeniyle çıkarılmış bulunanlar ön kayıt yaptıramazlar.
·         Posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 
         Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler
·       Başvuru Dilekçesi (Dilekçe formu ön kayıt sırasında Yüksekokul Müdürlüğünden verilecektir)
·       T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı örneği (Yüksekokul Müdürlüğü tarafından onaylanacaktır.)
·    2016 YGS sonuç belgesi (Sonuç Belgesi ÖSYM’den Yüksekokul Müdürlüğü tarafından alınacaktır.)
·    Her iki kulakta sensorineural işitme kaybı olduğuna ve iyi işiten kulakta en az 50 desibel işitme kaybı olduğuna dair sağlık raporu ve son iki yıl içinde alınmış safton odyogram
·    4 adet vesikalık fotoğraf
·       Aday öğrencinin özgeçmiş formu (Ön kayıt sırasında Yüksekokul tarafından verilecektir.)
 
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
·         2016 YGS Sonuç Belgesi (ÖSYM’den Yüksekokul Müdürlüğü tarafından alınacaktır.),
·         Adayın lise veya dengi okul mezunu olduğunu belirten diploması veya yeni tarihli Mezuniyet Belgesi,
·         T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı örneği (Yüksekokul Müdürlüğü tarafından onaylanacaktır.),
·         İkametgah Beyanı,
·         Askerlik durumu ile ilgili beyanı,
·         12 adet vesikalık fotoğraf,
·         Üniversitece belirlenen diğer belgeler.
 
KESİN KAYIT TARİHİ
 
·         15-19 Ağustos 2016